Oppaita opiskelijoilleRästitehtävien palautus Rästitehtävien palautus (opiskelijan rästiprosessi)Rästisuorituksien tekeminen, ohjeet opiskelijalle (opiskelijan rästiprosessi)

Rästisuorituksien tekeminen, ohjeet opiskelijalle (opiskelijan rästiprosessi)

(Päivitetty: 28.5.2018) Tällä sivulla on kuvattuna prosessi, jolla opiskelijat tekevät opintojaksoilla rästiin jääneitä tehtäviään. Prosessi on hieman erilainen riippuen siitä, onko opintojakso vielä menossa tai kuinka kauan sitten se päättyi. Uusintatenttejä koskevat tiedot löytyvät Diakin verkkosivuilta, samoin tarvittaessa opinto-ohjaajien yhteystiedot.

Rästien jättämistä kannattaa välttää. Muutokset opetushenkilökunnassa, oppilaitoksen käytännöissä ja tutkinnoissa voivat vaikeuttaa suorituksen täydentämistä. Ilman syytä määräajan jälkeen palautetut tehtävät laskevat tutkintosäännön mukaisetsi opintojakson arvosanaa.

Rästiprosessi kaaviona

Rästiprosessi kuvailtuna

On opiskelijan vastuulla suorittaa oppimistehtävät ja tentit ilmoitettuna aikana. Mikäli näin ei tapahdu, on opiskelijan sovittava rästitehtävien ja tenttien suoritusaikataulusta opettajan kanssa. Jos opiskelijalle ei myönnetä lisäaikaa (lähtökohtaisesti esim. avoimen amk:n opiskelijat) tai jos opiskelija ei pysty tekemään rästisuoritusta, hän ilmoittautuu opintojaksolle uudestaan.

Rästitehtävien tekeminen suhteessa opintojakson kulkuun:

  • Opintojaksolla: Opettaja voi myöntää lisäaikaa/lisäyrityksen opiskelijalle. Myöhästyneet suoritukset palautetaan lähtökohtaisesti samaan aktiviteettiin kuin ajoissa tehdytkin.
  • Opintojakson päätyttyä: Opettaja on merkinnyt opintojakson päätyttyä MyDiakiin, mitä opiskelijalta puuttuu. Kurssialue on Moodlessa auki opiskelijoille vielä 6kk opintojakson lukukauden päättymisen jälkeen. Opiskelija ottaa yhteyttä opettajaa, joka ohjeistaa palautuksen.
  • 6kk opintojakson lukukauden päätöksestä: Kurssialue arkistoidaan, jolloin se häviää opiskelijoille näkyvistä. Rästisuoritusta varten opiskelija tekee rästisuoritusten suunnitelman, jonka opinto-ohjaaja hyväksyy ja vie MyDiakin sopimuspankkiin. Opiskelija ottaa yhteyttä opettajaan, joka ohjeistaa rästitehtävän ja antaa opiskelijalle kurssialueelle rästiopiskelija-roolin, jolloin opiskelija näkee kurssialueen Omat kurssini –sivullaan ja pääsee tekemään rästin.

Suoritettavan opintojakson opettaja ohjeistaa rästitehtävän. Esim. seminaareja tai ryhmätehtäviä korvaamaan opettaja voi antaa yksilötehtävän. Jos opettaja ei ole tavoitettavissa, opinto-ohjaajalla on tieto rästien vastaanottajista. Rästipajoista saa halutessaan tukea tehtävien tekemiseen.

Etenkin, jos opintojaksosta on kulunut pitkä aika:

  • Rästitehtävät on suoritettava viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun opintokokonaisuus on viimeisen kerran tarjolla.
  • Myöhemmin puuttuvat suoritukset täydennetään ja tarvittaessa päivitetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.