Kirjautuminen Webropoliin

Kirjaudu työkaluun käyttäjätunnuksella sekä salasanalla (sama millä kirjaudut Diak verkkoon) osoitteessa https://webropol.diak.fi

Kirjautumisen jälkeen tulette näkymään, josta opiskelijat valitsevat alemman eli O-päätteisen log-in osoitteen ja henkilökunta H-päätteisen log-in osoitteen.

Kirjauduttuasi valitse yläpalkista Webropol 3.0-versio käyttöösi.

Näin luot uuden kyselyn ja löydät tukea

Valitse Luo uusi kysely. Ohjelma on helppo ja intuitiivinen käyttää.

Jos sinulla on teknisiä hankaluuksia, päivitetyt ohjeet löytyvät yläpalkista ”Tuki ja ohjeet.”

Vinkkejä hyvän kyselyn tekemiseen

Itse kysymysten sisältöön saat apua ohjaavalta opettajalta. Muista osallistua myös opinnäytetyön työpajoihin, joissa työkaluja käydään läpi.

Tässä pari vinkkiä matkaan, mitä kannattaa muistaa kyselylomaketta tehtäessä:

  • Hyvä kysymys on lyhyt ja selkeä. Käytä yksinkertaisia käsitteitä ja selitä erikseen esim. ammattisanasto tai vaikeimmat lainasanat, jos niitä on käytettävä. Vastaaja on harvoin yhtä perehtynyt aihepiiriin kuin kysyjä.
  • Kysy yhtä asiaa per kysymys. Esim. ’Saitko ystävällistä asiakaspalvelua ja olitko tyytyväinen henkilökunnan asiantuntemukseen?’ Sisältää jo KAKSI kysymystä.
  • Mieti mitä haluat todella tietää ja muotoile kysymys sen mukaisesti. Esim. ”Onko sinulla käytössäsi auto?” voi jollekin tarkoittaa omaa autoa, työsuhde-, tai naapurin lainaamaa autoa. Mieti siis tarkkaan millaista tietoa tarvitset.
  • Vältä kysymyksissä kieltosanojen käyttöä, esimerkiksi ”Ettekö olisi valmis tulemaan vastaanotolle iltaisin?” Vastaajat voivat ymmärtää tässä KYLLÄ ja EI vastausvaihtoehdot nurinkurin.
  • Muista vastausvaihtoehtoihin tarvittaessa mielipideasteikolle myös: ’’Minulla ei ole kokemusta/mielipidettä palvelusta/asiasta.
  • Muista myös motivoida vastaajia! Pidä kysymysten esittämisjärjestys loogisena ja selkeänä. Epäselvät ja vaikeasti tulkittavat kysymykset sekä pitkät kyselyt alentavat vastausprosenttia.
  • Vastaajan täytyy tuntea, että kysymyksiin voi vastata rehellisesti ilman nolaamisen pelkoa.
  • Muista kiittää vastaajia!