Tarkista toteutuksen ajoitus

Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus -välilehdellä näet toteutukselle merkityn toteutuksen ajan:

  • Toteutusaika min/max: Useimmiten toteutuksen lukukausi, esim. "1.1.2018-31.7.2018".
    (määritellään vuosisuunnittelussa)
  • Toteutusaika: Toteutuksen varsinainen, tarkempi toteutusaika ko. lukukautena.
    (määritellään vuosisuunnittelussa)
  • Ilmoittautumisaika: Diakin yhteinen lukukauden opintoihin ilmoittautumisaika, yleensä syyslukukauden opintoihin helmi-maaliskuussa, kevätlukukauden opintoihin syyskuussa ja kesäopintoihin helmi-huhtikuussa.
    (määritellään vuosisuunnittelussa)

Mikäli Toteutusaika-kentässä näkyvä aikaväli on virheellinen tai vanhentunut, muutosta pyydetään lehtorin oman tiimin koulutuspäälliköltä. Pääsääntöisesti toteutusaikoja voi muuttaa alkuperäisestä ajoitussuunnitelmasta vain, mikäli tähän on erityisen painava syy (eli esim. toteutus sisältää työelämäyhteistyötä ja alkuperäistä aikataulua on muutettava yhteistyökumppanin aikatauluista johtuen).

Muutoksia toteutusaikoihin tulee pyytää koulutuspäälliköltä hyvissä ajoin ennen lukujärjestystuntien tilaamista. Tarkista kunkin lukukauden deadline koulutuksen tulosalueen vuosikellosta.

Huom: Poikkeavan toteutusajan kirjaaminen toteutuksen kuvaukseen (esim. toteutussuunnitelman Aika ja paikka -kenttään) ei riitä korjaukseksi, vaan ajoitus on aina korjattava Toteutusaika-kenttään.

Opetustunteja ei voi merkitä lukujärjestykseen toteutukseen kirjatun toteutusajan ulkopuolelle.

MyDiak ei tunnista toteutusajan ulkopuolelle merkittyjä tunteja toteutusajan muutokseksi eikä siten osaa näyttää oikeita tietoja käyttäjille (esim. tutkinto-opiskelijat, opinto-ohjaajat, avoimen amk:n hakijat, tuleva Moodle-integraatio).

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment