Tallenna tuntitilaukset

Diakin keskitetty lukujärjestyssuunnittelu rakentaa lukujärjestykset tilausten pohjalta. Tuntitilaukset tallennetaan toteutuksen Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus -välilehdellä.

Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille

Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille -kenttää voit käyttää silloin, kun et tee toteutukselle yksittäisiä tuntitilauksia. Esimerkiksi kun

• toteutus on kokonaan verkossa eikä siihen sisälly verkon kautta tapahtuvaa kontaktiopetusta tai

• ruotsin ja englannin opetuksessa silloin kun koko opintojakson kontaktitunnit on tilattu vain toisen eli esim. suullisen kielitaidon toteutuksen kautta.

Tällöin lukkarisuunnittelija näkee helposti, että toteuksen tuntitilauslista on tarkoituksella tyhjä, eikä joudu erikseen selvittämään ovatko tilaukset jääneet vahingossa puuttumaan.

 

Tallenna lisätiedot klikkaamalla Muokkaa ajoitusta ja lisätietoja sivun ylärivillä, kirjoita terveisesi avautuvaan ponnahdusikkunaan ja klikkaa Tallenna ikkunan oikeasta alakulmasta.

KUVA: Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille

Pääset muokkaamaan kerran tallennettuja tietoja klikkaamalla Muokkaa ajoitusta ja lisätietoja -painiketta uudelleen.

Älä kirjoita kenttään sellaista lisätietoa, joka koskee rytmitys- ja tilatoiveissa tekemääsi yksittäistä tuntitilausta, sillä tähän kenttään tallennetut tiedot eivät näy lukujärjestyssuunnittelijoille tuntitilauksien käsittelyssä. Yksittäisten tuntitilausten lisäohjeet tulee aina kirjoittaa ko. tuntitilauksen omiin lisätietoihin.

Tässä ei myöskään ilmoiteta toteutuksen opettajien opetuksen estotietoja. Jokainen lehtori kirjaa omat opetuksen sijoittelua rajoittavat tietonsa suoraan MyDiakin kalenteriin.

Opetuksen rytmitys- ja tilatoiveet eli opetustuntitilaukset

Aina kun toteutuksella on lukujärjestykseen merkittävää opetusta, tunnit tilataan keskitetyltä lukujärjestyssuunnittelulta toteutuksen rytmitys- ja tilatoiveissa.

Lisää toteutukselle tuntilaus klikkaamalla sivun yläreunasta + Lisää rytmitys- ja tilatoive.

ja anna avautuvassa ponnahdusikkunassa tuntitilauksen tiedot (pakolliset tiedot merkitty kuvan alla olevassa luettelossa *-merkillä).

1. Prioriteetti

Tuntitilausten tärkeystaso on oletusarvoisesti normaali. Voit muuttaa toiveen tärkeystasoa korkeaksi tai matalaksi, mutta Diakissa kaikkia tilauksia käsitellään yhtä tärkeinä.

2. Rytmitystoiveen nimi *

= Varauksen aihe, esim. "DIA02/orientaatio opintoihin (luento)"

Lukujärjestyssuunnittelija kopioi rytmitystoiveen nimen varaukseen niin, että se näkyy lukujärjestyksessä opiskelijoille ja mm. henkilökunnan Outlookissa varausten siirron jälkeen.

Nimen kannattaa olla kuvaava myös siksi, että se auttaa sinua hahmottamaan tuntitilauslistasta mitkä tilaukset on jo tehty ja mitkä vielä tekemättä.

3. Opettajat (*)

= henkilöt (lehtori ja/tai htp), joita tuntitilaus koskee

Kentässä näkyvät oletuksena kaikki toteutukseen opetuksen resurssoinnissa kiinnitetyt henkilöt. Poista ylimääräiset henkilöt klikkaamalla rastia näiden nimen perässä.

Henkilöitä, joita ei ole kiinnitetty toteutukseen, on mahdollista lisätä tuntitilauksiin hakemalla nimi tähän kenttään. Näin tulee tehdä vain poikkeustapauksissa (esim. yhteisopetus lukuvuosivastaavan tai opinto-ohjaajan kanssa orientaatioluennolla), sillä pääsääntöisesti tunteja ei tule tilata, ellei työ näy myös resurssoinnissa.

Tunnit voi myös tilata ilman opettajaa, mikäli tämä on tarpeen.

Muista keskustella työnjaosta opetukseen osallistuvien lehtoreiden/htp-henkilöiden kanssa ennen tuntitilausten tekemistä.

Olethan tarkkana etkä tilaa useamman henkilön yhteisopetusta, ellei siitä ole todella kyse. Henkilöä ei tule lisätä tilaukseen esim. varmuuden varalle vaan vain siksi, että tämän läsnäolosta juuri kyseisellä opetustunnilla on sovittu työnjaossa.

Lukujärjestyssuunnittelijoiden tulee etsiä varaukselle kalenterista aika, jolloin kaikki tilaukseen merkityt henkilöt ovat käytettävissä. Mikäli tuntitilauksiin jätetään ylimääräisiä henkilöitä, näiden henkilöiden kalenterit täyttyvät tarpeettomista varauksista. Tämä hankaloittaa henkilön omaa kalenterin hallintaa - ja vaikeuttaa hyvän lukujärjestyksen rakentamista kun välttämättömille opetusvarauksille jää vähemmän vapaita aikoja valittavaksi.

4. Ryhmät *

= opiskelijaryhmät, joita tuntitilaus koskee

Kentässä näkyvät oletuksena kaikki toteutukseen kiinnitetyt opiskelijaryhmät. Poista ryhmiä vain, mikäli haluat jakaa opetusta pienempiin ryhmiin saapumisryhmien mukaisesti.

Voit tarkistaa toteutukselle kiinnitetyt opiskelijaryhmät nopeasti esim. toteutus-sivun vasemmasta yläkulmasta.

Älä lisää toteutukseen opiskelijaryhmiä, joita ei ole kiinnitetty toteutukselle. Ryhmän lisäys tuntitilauksessa ei päivitä toteutuksen tietoja niin, että se tai siihen liitetyt varaukset näkyisivät luotettavasti opiskelijaryhmän opiskeljoille. Mikäli toteutukseen ei ole kiinnitetty kaikkia tarvittavia opiskelijaryhmiä, ota yhteyttä opintojakson vastuuyksikön koulutuspäällikköön asian korjaamiseksi.

5. Alkaa - päättyy *

= kalenteriviikko, jolle tilatut tunnit halutaan sijoittaa

Kentässä näkyy oletuksena toteutuksen koko toteutusaika. Korjaa päivämäärät aina niin, että alkaa-päivä on varaukselle haluamasi kalenteriviikon maanantai ja päättyy-päivä on ko. kalenteriviikon perjantai. Lukujärjestyssuunnittelu etsii tunneille parhaan päivän ja ajan ko. kalenteriviikolta (mm. Lisätietoa-kentässä antamasi tarkennukset huomioiden).

Voit käyttää täsmällistä päivämäärää vain silloin kun tilatut tunnit liittyvät jo sovittuun tilaisuuteen tai tapahtumaan (esim. toimipisteen OSKE-tori tai vieraileva luennoitsija).

Lukujärjestykseen ei voi merkitä tunteja toteutukselle merkityn toteutusajan ulkopuolelle. Muista tarkistaa toteutuksen ajoitus sille koulutuksen tulosalueen vuosikellossa merkittyyn määräaikaan mennessä ja tarvittaessa pyytää koulutuspäälliköltäsi muutosta alkuperäiseen ajoitukseen (ks. ohje).

6. Opetuskertojen määrä ja kesto *

Opetuskertojen määrä = valitulle kalenteriviikolle haluttu opetustapahtumien määrä

Lukujärjestyssuunnittelijat pääsääntöisesti merkitsevät lukkareihin tarvittavat tauot (esim. lounastauko) automaattisesti, joten sinun ei tarvitse huomioida tauotusta päivän aikana. Esim. koko päivän seminaarin opetuskertojen määrä on 1 (á 8h), ei 2 (á 4h).

Voit antaa lisäohjeita eri opetustapahtumien sijoittelusta viikolle Lisätietoa-kentässä.

 

Opetuskertojen kesto = yhden opetuskerran kesto, mikäli kaikki viikolle tilatut opetuskerrat ovat yhtä pitkiä.

Diakissa tilataan aina kokonaisia oppitunteja, älä käytä tuntitilauksissa minuutteja. Esimerkiksi 3 oppitunnin kesto merkitään siis "3h" ei "2h 15min".

Mikäli kaikki viikolle tilattavat opetuskerrat eivät ole saman mittaisia, jätä kesto-kenttä tyhjäksi ja anna ohje tuntimäärästä ja -jaosta Lisätietoa-kentässä. Voit halutessasi myös tehdä jokaisesta opetuskerrasta oman tilausrivin, jolloin opetuskertojen määrä on aina 1 ja tuntimäärän voi kirjata kesto-kenttään.

Mikäli tilaat viikolle pienryhmiin jaettua opetusta, merkitse opetuskertojen määräksi pienryhmien määrä ja opetuskerran kestoksi yhden pienryhmän kesto.

Esim. pienryhmät A ja B, kummallekin 4 oppituntia -> opetuskertojen määrä on "2" ja opetuskerran kesto "4h".

7. Opetusryhmät

= mikäli opetus on jaettu niin pienryhmä(t), jota tuntitilaus koskee

Jos lisäät yhteen tilaukseen useamman pienryhmän, muista mainita Lisätietoa-kentässä onko kyseessä kahden tai useamman pienryhmän yhteisopetus (esim. ryhmät A ja B yhdessä samalla tunnilla) vai erillinen opetuskerta kullekin pienryhmälle (esim. ryhmälle A oma varaus ja ryhmälle B oma varaus).

Jos lisäät yhteen tilaukseen useamman pienryhmän ja haluat kullekin pienryhmälle oman varauksen, muista huomioida asia opetuskertojen määrässä ja kestossa (esim. pienryhmät A ja B, kummallekin 4 oppituntia -> opetuskertojen määrä on "2" ja opetuskerran kesto "4h").

8. Tilatyyppi ja Tilatoive *

= opetuksen tilatarve

Merkitse aina tilatyyppi, valitse "ei tilatarvetta" mikäli kyseessä on esim. verkko-opetus eikä kampukselta tarvitse varata opetustilaa.

Voit täydentää tietoa lisäämällä tilaukseen tarkan tilatoiveen, mikäli se on erityisestä syystä tarpeen (esim. vain yhdessä tilassa kampuksella on opetuksessa tarvittavat opetusvälineet).

9. Lisätietoa

= tuntitilauksen täsmentämiseksi tarvittavat lisätiedot

Hyödynnä Lisätietoa-kenttää jos

 • olet tilannut samalle kalenteriviikolle useita opetuskertoja ja haluat antaa lisäohjeita niiden sijoitteluun (esim. "ensimmäinen kerta viikon alkuun tehtävänantoon ja toinen viikon loppupuolelle seminaariin").
 • olet tilannut samalle kalenteriviikolle useita eripituisia opetuskertoja ja sinun pitää täsmentää kunkin opetuskerran kesto (esim. "opetuskerrat 2h+3h+3h").
 • olet lisännyt samaan tilaukseen useita opetusryhmiä (pienryhmiä) ja sinun pitää täsmentää onko kyseessä pienryhmien yhteisopetus vai haluatko kullekin omat erilliset opetuskertansa.
 • tarvitset opetuksessa erikseen varattavia laitteita (esim. kamerat, läppärikärryt), jotta lukujärjestyssuunnittelija voi varata ne sinulle valmiiksi.

Älä käytä lisätietokenttää

 • toteutuksen aloitus- ja päättymispäivämäärien muuttamiseen. Totetutusajan muutoksista pitää tehdä korjauspyyntö koulutuspäällikölle, jotta tiedot saa päivitettyä toteutukselle oikein (ks. ohje).
 • tarkentaaksesi mille kalenteriviikoille tilatut opetuskerrat tulisi sijoittaa. Yhteen tuntitilaukseen tulisi aina merkitä vain yhdelle kalenteriviikolle tilattavat tunnit. Tee siis jokaisesta kalenteriviikosta oma tuntitilauksensa (ks. ohje).
 • henkilöiden lisäämiseen tuntitilaukselle. Merkitse opettajat-kenttään kaikki henkilöt, joita opetustuntitilaus koskee (ks. ohje).
 • tarkentaaksesi mitkä pyydetyistä opetustunneista koskevat ketäkin tilaukseen merkittyä henkilöä. Yhdellä ja samalla tuntitilauksella voi tilata vain todellista yhteisopetusta - jos tarkoitus on tilata 2h yhdelle lehtorille ja 4h toiselle, tee näistä omat tuntitilauksensa (ks. ohje).

Muista klikata Tallenna ennen kuin poistut ponnahdusikkunasta.

Opetustuntitilaukset tallentuvat välilehdellä Opetuksen rytmitys- ja tilatoiveet -luetteloon. Pääset tarvittaessa muokkaamaan tekemiäsi tuntitilauksia rivin lopussa olevasta valikosta (Muokkaa tai Poista).

Muistathan ennen tuntitilausten tallentamista

 • tarkistaa toteutuksen toteutusajan
 • keskustella lukuvuosivastaavan kanssa siitä, miten paljon juuri tälle toteutukselle on mahdollista varata kontaktiopetusta
 • mikäli toteutuksella on useampia lehtoreita, keskustella heidän kanssaan työnjaosta ja yhteistyöstä.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment