Opetuksen esteistä ilmoittaminen

Lehtorit ja opetustyötä tekevät htp-henkilöt merkitsevät MyDiakin kalenteriin sellaiset tulevan lukukauden tiedossa olevat kokoukset ja muut menot, jotka halutaan pitää vapaina opetusvarauksista.

Kun opetuksen estoajat ovat tiedossa ennen lukujärjestyssuunnittelun alkamista, lukujärjestyssuunnittelijat voivat parhaiten huolehtia siitä, että opetustyötä tekevät lehtorit ja htp-henkilöt pääsevät osallistumaan myös heille kuuluviin kokouksiin ja erilaisiin tapaamisiin.

Opetustuntien sijoittelun esteitä ovat mm. kokoukset, koulutukset, työmatkat, työajan ositukset ja vapaajaksot. Opetuksen esteiden tulee olla esimiehen vahvistamia. Esim. työkokoukset, työhön liittyvien verkostojen kokoukset ja työmatkat lasketaan tällaisiksi automaattisesti ilman eri vahvistusta. Etätyöpäiviä ja muita opetuksesta vapaita päiviä tai kellonaikoja ei voi opetuksen esteisiin merkitä, ellei esimies ole niitä erikseen vahvistanut.

Diakin sisäiset kokoukset kirjaa kokouksen koollekutsuja (kuten koulutuspäällikkö, projektipäällikkö, assistentti tms.), mutta kunkin lehtorin on itse merkittävä MyDiakin kalenteriin sellaiset jo tiedossa olevat muut menot, jotka haluaa lukkarisuunnittelussa huomioitavan. Ositettua tai lyhennettyä työaikaa tekevien toivotaan merkitsevän kalenteriin sovitut vapaapäivät. Vapaajakso kannattaa merkitä, vaikka sitä ei olisi vielä Sympaan kirjannutkaan, jotta se varmasti pysyy vapaana opetuksesta.

Opetuksen estotiedot merkitään suoraan MyDiakin omaan kalenteriin. Tarkista kuluvan lukukauden ilmoittamisen deadline koulutuksen tulosalueen vuosikellosta.

Älä merkitse kalenteriin Diakin omia kokouksia, ellet itse ole kokouksen koollekutsuja tai sihteeri. Kalenterisi voi nopeasti täyttyä tuplabuukkauksista ja sekamelska siirtyy myös Outlookiin MyDiakin siirtäessä varaukset sinne.

Jollet ole varma, onko kaikki sinua koskevat kokoukset jo merkitty, kysy asiaa työskentelystä vastaavalta henkilöltä.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment