Yleistä Diakin lukujärjestyssuunnittelusta

Diakin keskitetty lukujärjestyssuunnittelu rakentaa lukukauden lukkarit toteutuksista vastaavien lehtoreiden tilausten pohjalta. Tällä tavoin

  • lehtorit eli opetuksen pedagogiset asiantuntijat suunnittelevat toteutuksen oppimisprosessin ja oppimistapahtumien jaksotuksen
  • lukujärjestyssuunnittelijat eli kalenteri- ja tilaresurssien asiantuntijat rakentavat käytettävissä olevat henkilöresurssit ja tilat huomioiden tätä oppimisprosessia parhaalla mahdollisella tavalla toteuttavan lukujärjestyksen.

Lehtorit eivät sovi tarkkoja opetusaikatauluja itse, sillä keskitetty lukujärjestyssuunnittelu huolehtii siitä, että kaikki tarvittavat tunnit mahtuvat sekä lehtorien että opiskelijaryhmien kalentereihin.

 

Jotta kaikelle tarvittavalle opetukselle löytyy aika ja paikka, lukujärjestyssuunnittelu tarvitsee koko lukukauden opetustuntitilaukset määräaikaan mennessä. Mikäli tuntitilauksia ei tehdä määräaikaan mennessä, lukujärjestyssuunnittelu ei voi taata, että lisätunneille löytyy tilaa tarvittavilta opetusviikoilta. Erityisesti monimuotokoulutuksessa, jossa käytettäviä lähiviikkoja on vähän, lisätunneille voi olla erityisen vaikeaa löytää tilaa ilman, että olemassa olevia opetustunteja pitää järjestellä uudelleen merkittävästi tai jopa vähentää. Myöhässä tilatut tunnit eivät siis vaikuta vain oman toteutuksen opetuksen onnistumiseen, vaan voivat aiheuttaa isoja muutoksia myös muiden ryhmien ja lehtoreiden kalentereihin.

Tarkista kunkin lukukauden lukkarisuunnitelun aikataulu koulutuksen tulosalueen vuosikellosta.

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty."

Muistathan ennen tuntitilausten tallentamista

  • kerrata tuntitilausten tallentamisen ohjeet muutosten varalta
  • tarkistaa toteutuksen toteutusajan
  • keskustella lukuvuosivastaavan kanssa siitä, miten paljon juuri omalle toteutuksellesi on mahdollista varata kontaktiopetusta
  • mikäli toteutuksella on useampia lehtoreita, keskustella heidän kanssaan työnjaosta ja yhteistyöstä
  • jos sinun ei jostain syystä ole mahdollista noudattaa opetustuntitilausten määräaikoja, ota heti yhteyttä omaan koulutuspäällikköösi, jotta voitte keskustella tarvittavista järjestelyistä (esim. avusta tuntitilausten tekemisessä).

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment