Oppaita opiskelijoilleMyDiakMyDiakOpintojaksopalauteYleistä opintoihin liittyvästä opiskelijapalautteesta

Yleistä opintoihin liittyvästä opiskelijapalautteesta

Diakissa opiskelijoiden palautteella on olennainen merkitys sille, mihin suuntaan opetusta ja ohjausta Diakissa kehitetään.

Miksi palautetta kerätään?

Palautteen avulla Diak kehittää opintojaksojen toteutuksia sellaisiksi, että ne ovat opiskelijoiden oppimisen kannalta mahdollisimman toimivia. Diakin tavoite on, että koulutus on opiskelijalle mielekästä ja opinnot voivat edetä sujuvasti.

Missä vaiheessa opintoja palautetta voi antaa?

Palautetta voi antaa jokaisesta opintojaksosta. Kunkin toteutuksen päätyttyä MyDiakissa avautuu palautekysely, johon vastaaminen ei vie muutamaa minuuttia enempää. Jo tätä ennen palautetta voi luonnollisesti antaa suoraan toteutuksen opettajallekin.

Yksittäisiin opintoihin liittyvän palautteen lisäksi ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat antavat laajemmin palautetta Diakin toiminnasta 1. lukuvuoden ja 3. lukuvuoden päättyessä toukokuussa.

Juuri ennen valmistumista kaikilta tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevilta pyydetään vielä palautetta koko tutkinnosta valtakunnallisella AVOP-palautekyselyllä.

Jokaisessa Diakin koulutustiimissä on myös opiskelijaedustaja. Hänen kauttaan kannattaa myös lähettää palautetta.

Miten voi antaa hyödyllistä palautetta?

Palautetta antaessa on hyvä muistaa hyvän ja toisia kunnioittavan käyttäytymisen pelisäännöt. Rakentavan palautteen pohjalta on helpompi kehittää.

Ennen toteutuksen palautekyselyyn vastaamista kannattaa myös tutustua/kerrata huolellisesti toteutuksen opetusmenetelmät ja opintojakson osaamistavoitteet. Kyselyssä pyydetään peilaamaan toteutuksen onnistumista mm. suhteessa juuri niihin osaamistavoitteisiin.

Miten palautetta hyödynnetään?

Toteutuksista vastanneet opettajat käyvät opintojaksopalautteen läpi ja käyttävät sitä kehittäessään saman opintojakson seuraavia toteutuksia. Palautetta käsitellään myös koulutusten opettajatiimeissä, joissa nostetaan esiin keskeisimpiä kehittämistarpeita.

Mistä opiskelija saa tietää miten palaute on huomioitu?

Toteutuksen opettajat vastaavat opiskelijoiden palautteeseen yhteisesti palauteajan päätyttyä. Vastineessa opettajat voivat vastata palautteessa esitettyihin kysymyksiin - ja erityisesti kertoa siitä, miten opintojakson opetusta mahdollisesti kehitetään palautteen johdosta.

Lue lisää opiskelijapalautteesta Diakin verkkosivuilta Yhdeksän näkökulmaa opiskelijapalautteeseen.