Oppaita opiskelijoilleMyDiakMyDiakLäsnä tai poissa olevaksi ilmoittautuminenYleistä lukuvuodelle läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautumisesta

Yleistä lukuvuodelle läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautumisesta

Diakissa tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden tulee ilmoittautua lukuvuosille läsnä tai poissa olevaksi. Ilmoittautuminen tehdään MyDiakissa, Opinnot-valikon Lukuvuodelle ilmoittautumisen kautta.

Lukuvuodelle läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautuminen koskee vain tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijoita, ei esim. avoimen amk:n opiskelijoita.

Ilmoittautumisvelvollisuus ja ilmoittautumisen sitovuus

Säilyttääksesi opiskeluoikeutesi tutkintoon johtavassa koulutuksessa sinun on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä tai poissa olevaksi määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee sekä ammattikorkeakoulututkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.

Mikäli jätät ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja sinun on haettava sen palauttamista voidaksesi jatkaa opintojasi Diakissa (Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi). Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Lisätietoa opinto-oikeuden menettämisestä ja palauttamisesta Diakin nettisivuilla.

Ilmoittautumisen muuttaminen ilmoittautumisaikana

Sinun on aina mahdollista muuttaa ilmoittautumistasi ilmoittautumisaikana.

Lukuvuodelle ilmoittautumisen määräajan umpeuduttua voit muuttaa kevätlukukaudelle ilmoittautumista (läsnä olosta poissa oloksi tai päinvastoin) syksyn ilmoittautumisaikana.

Molemmissa tapauksissa muutos tehdään MyDiakissa, Lukuvuodelle ilmoittautumisen kautta.

Ilmoittautumisen muuttaminen ilmoittautumisajan päätyttyä

Ilmoittautumisajan ulkopuolella, kesken lukukauden, ilmoittutumista on mahdollista muuttaa vain perustelluista syistä. Diakin tutkintosääntö määrittelee perustelluiksi syksi vain terveydelliset ja perhesyyt (ei kuitenkaan esim. varusmiespalvelus tai raskaus). Tätä muutosta ei voi tehdä MyDiakissa.

Jos olet unohtanut ilmoittautua läsnäolevaksi, et voi opiskella Diakissa ennen kuin olet hakenut ja saanut opinto-oikeuden takaisin. Täytä hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi ja ota heti yhteyttä opinto-ohjaajaasi.

Läsnä olevana opiskelijana voit

 • ilmoittautua ja osallistua opintojaksoille
 • saada ohjausta, suorittaa opintoja ja osallistua harjoitteluun kotimaassa tai ulkomailla (kv-vaihto)
 • hakea tutkintotodistusta
 • saada opintotukea
 • saada esim. vuosileiman opiskelijakorttiin ja hyödyntää muita opiskelijaetuja kuten ateriaetuja tai matka-alennuksia.
Käytettävissäsi olevien läsnäolokausien määrä

Diakissa ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset ovat laajuudeltaan kolmen ja puolen tai neljän vuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset ovat laajuudeltaan puolentoista vuoden päätoimisten opintojen mittaiset.

Sinulla on oikeus suorittaa opintosi yhtä vuotta niiden tavoitteellista opiskeluaikaa pidemmässä ajassa. Käytettävissäsi olevien läsnäolokausien enimmäismäärä on näin ollen

 • kolmen ja puolen ammattikorkeakoulututkinnossa 7 + 2 lukukautta
 • neljän vuoden ammattikorkeakoulututkinnossa 8 + 2 lukukautta
 • puolentoista vuoden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 3 + 2 lukukautta.

Mikäli et tässä ajassa saa suoritettua tutkintoa loppuun, voit tietyin ehdoin hakea opinto-oikeudellesi jatkoa.

Poissa olevana opiskelijana et voi

 • osallistua opetukseen tai harjoitteluun
 • saada opintosuorituksista suoritusmerkintöjä
 • saada opintotukea
 • saada vuosileimaa opiskelijakorttiin tai hyödyntää muita opiskelijaetuja.
Käytettävissäsi olevien poissaolokausien määrä eli poissaolo-oikeus

1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittanut opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi opintojen suoritusaikana jos hän

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua,
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempain vapaalla tai
 • on oman sairautensa tai vammansa takia kykenemätön opiskelemaan.

Muusta kuin edellä mainitusta syystä voit ilmoittautua poissa olevaksi enintään kahden lukukauden ajaksi.

Ennen 1.8.2015 opintonsa aloittanut opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa

 • amk-tutkintoon johtavista opinnoista yhteensä kahden lukuvuoden eli neljän lukukauden ajan.
 • yamk-tutkintoon johtavista opinnoista yhden lukuvuoden eli kahden lukukauden ajan.

Heti opintojen alussa ensimmäiselle lukuvuodelle poissa olevaksi ilmoittautumista määrittelevät erilaiset säännöt. Tutustu tarvittaessa Uuden opiskelijan infoon Diakin nettisivuilla.

Muista aina keskustella opinto-ohjaajasi kanssa ennen poissa olevaksi ilmoittautumista. Koska et poissa olevana esim. voi saada suoritusmerkintöjä rästiin jääneistä opinnoista, mm. rästien palauttamisesta on hyvä tehdä opon kanssa suunnitelma etukäteen.

Diak ei myöskään sitoudu tarjoamaan poissa ololta palaavalle opiskelijalle tältä puuttuvia suorituksia vastaavia opintoja, mikäli niitä ei muuten ole opintotarjonnassa. Poissa olo voi siis vaikuttaa hopsiisi merkittävästi ja sinun kannattaa keskustella mahdollisesti muutoksista opon kanssa jo ennen opinnoista pois jäämistä.

Ilmoittautumisaikataulu

 • Tulevalle lukuvuodelle ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi kerrallaan, ilmoittautumisaika on pääsääntöisesti toukokuun alusta elokuun puoleen väliin.
 • Kevätlukukauden ilmoittautumista voi muuttaa/kevätlukukaudelle voi ilmoittautua syksyn ilmoittautumisaikana, pääsääntöisesti marras-joulukuussa.

Tarkista ajantasainen tieto kuluvan lukuvuoden ilmoittautumisajoista ja mahdollisista poikkeuksista Diakin nettisivuilta.

Lukuvuodelle ilmoittautumisen vaiheet lyhyesti

 1. Varmista, että sinulla on oikeus ilmoittautua tulevalle lukukaudelle läsnä tai poissa olevaksi
  • opiskeluoikeutesi on voimassa riittävän pitkälle tulevalle lukuvuodelle ja
  • sinulla on käyttämättömiä läsnä- ja/tai poissaolokausia tarvitsemasi määrä.
 2. Tallenna ilmoittautumisesi MyDiakin Lukuvuodelle ilmoittautuminen -sivulla (Opinnot-valikko).

Voit hätätilanteessa ilmoittautua myös paperilomakkeella. Käytä paperilomaketta kuitenkin vain mikäli et esim. kirjautumisongelmien takia pääse MyDiakiin etkä erityisen painavasta syystä johtuen ehdi pyytää it-tuelta apua niiden korjaamiseksi. Paperilomakkeet löydät Diakin nettisivuilta.

Muistathan, että paperilomakkeella ilmoittautumista koskevat samat määräajat kuin MyDiakissa ilmoittautumista.